“Bunga Sitakke Rilipu Tenrite”

Tenrinawa kessinna
Bunga sitakke rilipu tenritae
Uni manu tengnga benni giling tinro
Rilaleng nippi-nippiku

Ininnawa sumange
Bunga ripalla riwiring passiringnge
Mattakke maddaung mabbuah
Mattappa unga ulaweng

Oh bunga … bunga ripalla ati
Nateddungi ade’ pura onro
Oh bunga … bunga ripalla ati
Nainringi suro duppa mata

Oh … anging lalo
Palettukengnga selleng uddaniku
Naenre natudang maddampeng
Kupari lojeng pulaweng

(Cipt: Mursalim)